Veelgestelde vragen

Parodontologie

 • Wat is gezond tandvlees?

  Gezond tandvlees is roze van kleur, ligt stevig om de tanden heen, is niet gezwollen en bloedt niet tijdens het poetsen. • Wat is Gingivitis?

  De term ‘Gingivitis’ betekent tandvleesontsteking. De aanwezigheid van tandplaque ter hoogte van het tandoppervlak lokt een ontstekingsreactie uit van het lichaam die gekenmerkt wordt door rood, gezwollen tandvlees dat makkelijk bloedt bij het poetsen • Wat is parodontitis?

  Indien een gingivitis een geruimte tijd aanwezig blijft, kan deze evolueren naar een 'Parodontitis'. Dit is een ontsteking van de steunweefsels van de tanden: zowel tandvlees als het onderliggende kaakbot. Deze ontsteking zal geleidelijk het kaakbot aantasten waardoor dit verloren gaat.

  Belangrijke kenmerken van deze ontsteking zijn de onomkeerbaarheid van de opgelopen schade en het progressieve karakter. Indien onbehandeld, leidt dit op termijn tot losstaande gebitselementen en uiteindelijk verlies van de tanden. Verder is deze ontsteking in de meeste gevallen pijnloos waardoor dit probleem vaak over het hoofd wordt gezien.


 • Oorzaken en risicofactoren van tandvleesontsteking?

  De primaire oorzaak is de aanwezigheid van tandplaque. Dit is een wit-gele zachte laag die op het tandoppervlak ontstaat indien de mondhygiëne ontoereikend is. Deze plaque bestaat uit ontelbare hoeveelheden bacteriën die enerzijds tandvleesproblemen kan uitlokken en anderzijds ook verantwoordelijk is voor het ontstaan van cariës of gaatjes. Indien tandplaque niet verwijderd wordt, kan dit verkalken en noemen we dit ‘tandsteen’.

  Daarnaast zijn er verschillende factoren die het risico op het ontstaan van een parodontitis verhogen: roken, onbehandelde diabetes, hormonale veranderingen (bv. tijdens de zwangerschap), stress en genetische factoren.

 • Wat zijn de mogelijke behandelingen van een tandvleesontsteking?

  Een gingivitis is een omkeerbare aandoening van het tandvlees. Een grondige reiniging en het verbeteren van de mondhygiëne kan op vrij korte tijd deze ontsteking verhelpen.

  Een parodontitis kan indien tijdig gediagnosticeerd eveneens behandeld worden. Een grondig onderzoek vooraf zal de richting van de behandeling bepalen. Deze bestaat altijd uit een initiële behandeling: het grondig reinigen van de tanden, inclusief de tandwortels. Deze behandeling wordt uitgevoerd onder lokale verdoving en is volledig pijnloos. Na een evaluatieperiode wordt beoordeeld of extra behandelingen al of niet nodig zijn.

  In bepaalde gevallen is het kaakbot echter in die mate verloren dat een behandeling geen zin meer heeft. Zo is het mogelijk dat één of meerdere elementen verwijderd dienen te worden.

  Onbehandelde Vergevorderde Parodontitis

  Behandelde parodontitis

Implantologie

 • Wat zijn de opties wat betreft tandvervanging?

  Bij verlies van één of meerdere gebitselementen ontstaat er in de meeste gevallen een functioneel of esthetisch probleem of een combinatie van beide. Vaak wordt geopteerd om de verloren gegane tanden te vervangen. Dit kan op verschillende manieren:

  • een uitneembare kunsthars- of frameprothese
  • een conventionele brug
  • een implantaatgedragen constructie


 • Wat is een tandimplantaat?

  Een implantaat is een kunstwortel in titanium of zirkonium dat in het beschikbare kaakbot wordt geplaatst. Gedurende een bepaalde genezingsperiode integreert het implantaat in het omliggende bot zodat een stevige verankering ontstaat. Hierna kan de eigenlijke tandvervangende constructie vervaardigd worden die op het implantaat dient af te steunen.


  Deze constructie kan volgende zaken omvatten: 

  › één enkele kroon (gesteund door 1 implantaat)
  › een vaste, meerdelige brug (gesteund door meerdere implantaten)
  › een uitneembare, overkappingsprothese: een prothese die vastklikt op 2 of 4 implantaten.

 • Bestaan er verschillenden technieken?

  Een implantaat kan op verschillende manieren in het kaakbot aangebracht worden. In de meeste gevallen wordt het implantaat geplaatst en voorzien van een zogenaamd ‘healing abutment’. Dit is een soort schroefje dat op het implantaat bevestigd wordt en zichtbaar is in de mond. Tijdens de integratieperiode van het implantaat is het uitermate belangrijk dit schroefje perfect schoon te houden.

  In bepaalde gevallen wordt echter geopteerd om geen ‘healing abutment’ te plaatsen, maar het implantaat volledig onder het tandvlees te laten genezen. Dit in geval van een inferieure botkwaliteit, de aanwezigheid van een uitneembare prothese, etc. Na een zekere genezingsperiode wordt dan een tweede behandeling uitgevoerd waarbij het implantaat vrijgelegd wordt en alsnog voorzien wordt van een ‘healing abutment’.

  In specifieke gevallen is het ook mogelijk een implantaat te plaatsen onmiddellijk na het verwijderen van de tand of een implantaat onmiddellijk te voorzien van een vaste, weliswaar voorlopige, constructie. Een grondige planning vooraf is hierbij noodzakelijk.

 • Wat zijn de voorbereidende behandelingen?

  Een implantaatbehandeling is in de regel een vrij kostelijke behandeling waarbij aan een aantal strikte voorwaarden voldaan moet worden om tot een succesvol resultaat te komen.

  Zo worden implantaten enkel geplaatst in een ontstekingsvrije omgeving. Dit betekent dat bij aanwezigheid van cariës, gingivitis of parodontitis dit eerst behandeld dient te worden alvorens een implantaatbehandeling van start kan gaan.

  Daarnaast zal er ook gekeken worden naar de kwaliteit van het bot en de hoeveelheid beschikbaar bot. Dit wordt beoordeeld aan de hand van een 3Dscan.

  Verder zijn er een aantal factoren die het risico op complicaties verhogen: slechte mondhygiëne, roken, etc.

Esthetische Chirurgie

 • Wanneer is dit nodig?

  Als er zich een esthetisch probleem voordoet met betrekking tot de parodontale weefsels (tandvlees en kaakbot) is het in bepaalde gevallen mogelijk dit te behandelen.

 • Wat is een recessiebedekking?

  Door tandverplaatsing na orthodontische therapie, door een ontoereikende mondhygiëne, bij excessief tandenpoetsen of in het geval van zeer dunne parodontale weefsels kan een recessie optreden. Een recessie is het terugtrekken van het tandvlees met als gevolg het bloot komen te liggen van de tandwortel. Afhankelijk van de situatie zijn dergelijke recessies voorspelbaar te behandelen.

 • Wat is een klinische kroonverlenging?

  Wanneer het niveau van het tandvlees niet symmetrisch is tussen de linker- en rechterzijde kan er geopteerd worden om door middel van een kleine ingreep de vorm van het tandvlees te corrigeren.

 • Waarom is een bot- of tandvleesopbouw nodig?

  Na het verwijderen van één of meerdere tanden kan er zich een defect vormen ter hoogte van deze tandenloze zone. Vaak leidt dit tot een esthetisch probleem, zeker in de frontzone. Door middel van een botopbouw en/of opbouw van zachte weefsels kan dergelijk defect enerzijds vermeden worden of anderzijds opgelost worden indien dit defect al aanwezig is.